ڕێنماییەکانی وەرگرتنی خوێندکاران بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠١٨- ٢٠١٩

Post date: Aug 07, 2018 5:33:58 PM

مەرج و ڕێنماییەکانی وەرگرتنی خوێندکاران لە سەرجەم زانکۆکانی کوردستان بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠١٨-٢٠١٩