نرخی خوێندننی پاراڵێڵ لە کۆلێج و پەیمانگاکان

Post date: Jun 27, 2016 8:14:27 AM

بەهۆی قەیرانی دارای لە هەریمی کوردستان زانکۆمان بریاری دا نرخی خوێندن بۆ ئەو خوێندکارانەی بە سیستەمی پەرڵێڵ دەخوێنن کرێی خوێندنیان بۆ دیاری بکات تا بتوانن درێژە بە خوێندن بدەن