فەرمانی وەرگیراوانی وەجبەی دووەم

Post date: Dec 12, 2018 7:42:20 AM

فەرمانی وەرگیراوان وەجبەی دووەم بە سیستەمی پارالێل ئەوانەی بۆ جاری دووەم فۆرمی دەستیان پرکردۆتەوە

لیستی ناوی وەرگیراوان