ئەنجامی وەرگیراوان لقی پیشەیی بۆ سیستەمی خوێندنی پارالێڵ

Post date: Dec 01, 2019 7:28:57 PM

ئەنجامی وەرگیراوانی لقی پیشەیی ئەوانەی بە فۆرمی دەستی داواکاریان پێشکەش کردوە بۆ سیستەمی پارالێڵ بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٩-٢٠٢٠) .

لیستی ناوی وەرگیراوان لقی پیشەیی بۆ سیستەمی خوێندنی پارالێڵ