ئاگادارى‎ > ‎

ئەنجامی وەرگیراوان لقی پیشەیی بۆ سیستەمی خوێندنی پارالێڵ

posted Dec 1, 2019, 11:28 AM by Goran S.Karem   [ updated Dec 1, 2019, 11:29 AM ]


ئەنجامی وەرگیراوانی لقی پیشەیی ئەوانەی بە فۆرمی دەستی  داواکاریان پێشکەش کردوە بۆ  سیستەمی  پارالێڵ بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٩-٢٠٢٠) .

لیستی ناوی وەرگیراوان لقی پیشەیی بۆ سیستەمی خوێندنی پارالێڵ

Ċ
Goran S.Karem,
Dec 1, 2019, 11:28 AM
Comments