ئاگادارى‎ > ‎

فەرمانی وەرگیراوانی وەجبەی دووەم

posted Dec 11, 2018, 11:42 PM by Goran S.Karem   [ updated Dec 11, 2018, 11:43 PM ]
فەرمانی وەرگیراوان وەجبەی دووەم بە سیستەمی پارالێل ئەوانەی بۆ جاری دووەم فۆرمی دەستیان پرکردۆتەوە 

Ċ
Goran S.Karem,
Dec 11, 2018, 11:42 PM
Comments