ئاگادارى‎ > ‎

کرێی خوێندنی سیستەمی پارالێل و ئێواران بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٠-٢٠٢١

posted Oct 20, 2020, 1:35 PM by Goran S.Karem   [ updated Oct 20, 2020, 1:45 PM ]
کرێی خوێندنی سەرجەم بەشەکانی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٠-٢٠٢١


Ċ
Goran S.Karem,
Oct 20, 2020, 1:35 PM
Ċ
Goran S.Karem,
Oct 20, 2020, 1:35 PM
Comments